Reverse Engineering in Comic Cartoon

Chào các Hackers! chúng tôi là Sapheads nhưng con người may mắn được tham dự trận chung kết của Defcon CTF:), đây là Write-up cho bài b300, được chúng tôi xây dựng dưới dạng hoạt hình, mời các bạn xem chi tiết tại đây!

20191225160700342.png