Giám sát Website

Cho phép giám sát, kiểm tra liên tục website của bạn có đang được hoạt động hay không, cảnh báo ngay khi phát hiện website có sự cố không truy cập được

  • vsec
    Giám sát liên tục 24/7
  • vsec
    Cảnh báo chính xác trong vòng 60 giây ngay khi có sự cố
  • vsec
    Dễ dàng thống kê với lịch sử giám sát hàng tuần

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ KÍCH HOẠT GIÁM SÁT WEBSITE

vsec

Bước 1

Nhập địa chỉ website

vsec

Bước 2

Nhập email nhận cảnh báo

vsec

Bước 3

Khởi tạo giám sát

Lợi ích

vsec

Đảm bảo tính ổn định của website

Theo dõi thường xuyên và kịp thời phát hiện website bị downtime

vsec

Mang lại trải nghiệm người dùng tốt

Giám sát và tối ưu hóa tốc độ phản hồi website

vsec

Giảm thiểu rủi ro

Giúp doanh nghiệp hạn chế tổn thất về hệ thống và thương hiệu

vsec

Quản lý chiến lược kinh doanh và marketing trực tuyến tốt hơn

Website hoạt động liên tục và hiệu quả sẽ tác động lớn đến việc lập chiến lược kinh doanh

Danh sách yêu cầu mới nhất
Tên website
Khu vực
Loại yêu cầu
Thời gian tạo
vsecweb01***.com
Việt Nam
rà soát
17:0927/10/2020
vsecb***.vn
Việt Nam
giám sát
9:4323/10/2020
vsecb***.vn
Việt Nam
rà soát
9:4323/10/2020
vsecweb01***.com
Việt Nam
rà soát
17:2521/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
17:1816/10/2020
vsecvsec***.net
Việt Nam
rà soát
17:3914/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
rà soát
17:3714/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
17:3614/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
10:4408/10/2020
vsecweb01***.com
Việt Nam
rà soát
10:3808/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
11:1802/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
11:1802/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
11:1802/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
11:1802/10/2020
vsecweb01***.com
Việt Nam
rà soát
17:2501/10/2020
vsecvse***.vn
Việt Nam
giám sát
16:3630/09/2020
vsecweb01***.com
Việt Nam
rà soát
16:2330/09/2020
vsecremote.***.net
Việt Nam
rà soát
14:1129/09/2020
vsecweb01***.com
Việt Nam
rà soát
15:0525/09/2020