[NETWORK SECURITY] Làm sao để xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp an toàn [P1]

network-security-lam-sao-de-xay-dung-he-thong

Hiện nay, vấn đề bảo mật mạng là một vấn đề rất nan giải cho các công ty, cơ quan nhà nước, trường học và cả những người quản trị mạng và làm sao để có thể xây dựng một hệ thống mạng an toàn. Trong blog lần này mình sẽ nói về giao thức NTP và cách thức cấu hình an toàn NTP trong một hệ thống mạng